เช็คลิสต์ก่อนนำเข้ากับของต้องห้าม และของต้องกำกัด !

ขนส่งจีน ไม่ผ่านนายหน้า
July 6, 2022 0 Comments

อย่างที่ทราบกันดีว่า ในการนำเข้าสินค้านั้นจะมีของต้องห้าม และของต้องกำกัดอยู่ด้วย ซึ่งบทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับของทั้ง 2 ประเภทนี้กัน ว่าของต้องห้าม และของต้องกำกัดนั้นหมายความว่าอะไร และสื่อถึงสินค้าชนิดใดบ้าง ? ทำความรู้จักกับของต้องห้าม และของต้องกำกัด เริ่มกันที่ของต้องห้ามกันก่อน ซึ่งของต้องห้าม คือ ของที่มีกฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด ผู้ใดนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับ โทษตามกฎหมายฯ โดยสินค้าต้องห้ามในการนำเข้า-ส่งออก เช่น สารเสพติด วัตถุหรือสิ่งลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา ฯลฯ ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลงเหรียญกษาปณ์ และสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส ส่วนของต้องกำกัด คือ ของบางชนิดที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ของต้องกำกัดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร เช่น พระพุทธรูป >> กรมศิลปากร อาวุธปืน กระสุนปืน >> กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พืชและส่วนต่างๆ ของพืช >> กรมวิชาการเกษตร สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ …